icon_vodo

Vodohospodářské a zemědělské stavby

icon_obcanske

Občanské stavby a rekonstrukce

icon_eko

Ekologické stavby a čističky odpadních vod

icon_premysiel

Průmyslové a inženýrské stavby

Vítáme Vás

Stavební firma Zvánovec byla založena dne 14.10.1992 majitelem a současně ředitelem panem Jaroslavem Zvánovcem. Firma vznikla vyčleněním ze státního podniku Zemědělské stavby České Budějovice, který byl svými stavebními aktivitami velmi dobře znám.

Pečlivým výběrem nejvhodnějších pracovníků uvedené firmy se majiteli podařilo vytvořit silnou organizační jednotku, jejíž základ tvoří technický a dělnický personál s vysokou odborností, zkušeností a řemeslnou zručností, která spolu se solidní technikou dává záruky dodávek prací vysoké kvality.

Dne 1. srpna 2000 byla firma přetransformována na akciovou společnost. Současný počet pracovníků HSV je 99 včetně 1 hlavního stavbyvedoucího, 3 stavbyvedoucích, 7 mistrů a 1 strojně technického pracovníka. Všichni pracovníci mají odpovídající odborné vzdělání a praxi ve stavebnictví. V administrativě firmy pracuje 25 zaměstnanců včetně majitele firmy.

Poslání

Společnost ZVÁNOVEC a.s. chce být stavební firmou poskytující zákazníkům široký sortiment staveb a komplexních služeb v kvalitativních standardech Evropské unie, zajišťovat akcionářům společnosti očekávanou návratnost vloženého kapitálu a být svým zaměstnancům základnou pro dosažení špičkové profesionální úrovně, prosperity a jistoty seberealizace.

Vize

Firma ZVÁNOVEC a.s. chce v budoucnosti patřit mezi nejžádanější stavební společnosti v České republice. Dosáhnout mezi srovnatelnými společnostmi na českém stavebním trhu nejnižších nákladů na jednotku produkce a zajistit radikální zvýšení výnosnosti používaného majetku. Neustále se zlepšovat a udržovat certifikaci podle ISO 9001:2015, ISO 14 001:2015 a ISO 45001:2018.

Naše práce

Najdete nás