Péče o zaměstnance

Pracovní doba

Pracovní doba je stanovena na 40 hodin týdně.

Dovolená na zotavenou

Dovolená na zotavenou je pro všechny zaměstnance stanovena zákoníkem práce.

Zdravotní péče

Vstupní poplatek za zdravotní prohlídku je po zkušební době tří měsíců proplacen.

Stravování

Zaměstnavatel zajišťuje a dotuje celotýdenní stravování zaměstnanců dle směrnic o cestovních náhradách.

Ohodnocení pracovníků

Při životním výročí 50ti let věku a prvním odchodu do důchodu se vyplácí odměny z prostředků firmy.

Další výhody

Zaměstnanci k výkonu svých funkcí mají k dispozici služební mobilní telefony, notebooky a automobily.

Pracovníci kategorie D i THP dostávají bezplatně pracovní oděv, obuv a pracovní pomůcky.

Výchovná a vzdělávací činnost

Nástup nového zaměstnance

Úvodní školení o bezpečnosti práce a ochraně zdraví.

Seznámení nových zaměstnanců s Pracovním řádem, Příručkou kvality a odpovědností za výrobek a základní informace o certifikaci dle ISO 9001.

Proškolení autorizovanou osobou v oblasti nakládání s nebezpečnými látkami.

Uvedení na pracovní místo – kat. D:

Podle kvalifikačního katalogu stanoven rozsah zapracování pod dohledem přiděleného instruktora pravidelná povinná školení (vysokozdvižné vozíky, svařování, školení řidičů, atd.) a pravidelné zdravotní prohlídky

Uvedení na pracovní místo – kat. THP:

Seznámení se směrnicemi souvisejícími s pracovní pozicí:

  • školení v oblasti systému kvality (ISO 9001)
  • školení v oblasti nových technologií
  • školení z oblasti manažerských, prezentačních a vyjednávacích dovedností

Další vzdělávání

Vzdělávání je jedním z klíčových nástrojů personální práce, podporuje rozvoj zaměstnanců, jejich motivaci a efektivitu pracovního výkonu. Proto také veškeré požadavky na další vzdělávání zaměstnanců vycházejí jednak z ročního hodnocení zaměstnanců a jednak z aktuálních potřeb vznikajících v průběhu celého roku.